Opšti uslovi kupovine

PODACI O KOMPANIJI

Obuća Grazia

PIB 106733845, MB 62220635

USLOVI KUPOVINE
Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite sajt www.obucagrazia.rsOpšti uslovi poslovanja
Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje ženske i muške modne obuće i torbi propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane T.R. GRAZIA-R, sa sedištem u ul. Glavna 184 - Ruma, matični broj 62220635, PIB 106733845, web adresa www.obucagrazia.rs, kontakt e-mail info@obucagrazia.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice. Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na info@obucagrazia.rs ili pozivom na broj +381 64 64 255 63 (ponedeljak-petak, 8-16h).


Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora. Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu. Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac. Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative. Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svoj sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika
U ime Obuće Grazia obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Obuća Grazia (i  poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o PDV-u
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.


Poručivanje
Kupac se obavezuje da tokom porucivanja pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji:


• korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama kupca, što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
• korak 2 - prijavljivanje (logovanje) na portal (opciono)
• korak 3 - izbor modela i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
• korak 4 - provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu)
• korak 5 - izbor načina plaćanja - ukoliko želite da platite uplatnicom, napišite to u napomeni. Naknadno ćemo Vam poslati podatke za uplatu. Nakon realizovane uplate, šaljemo paket.
• korak 6 - provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.


Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.


Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu. Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će pozvati ili poslati potvrdu porudžbine SMS porukom ili na e-mail adresu koju je kupac naznačio prilikom kupovine, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail u kome kupca obaveštava o terminu dostave poručenog artikla.


Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail u kome obaveštava kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen. Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.

Načini plaćanja

Plaćanje se vrši na sledeća tri načina po izboru kupca i to:
• pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
• uplatom cene proizvoda na tekući račun prodavca preko naloga za uplatu ili naloga za prenos, pre dostavljanja robe kupcu.
• platnim karticama VISA, EC/MC, Maestro, Dina i Amex


Iznos je moguće podeliti na maksimalno TRI mesečne rate, isključivo karticama banke INTESA. Prva rata se naplaćuje odmah.


Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe. Kada se roba plaća uplatom cene na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od dva dana od dana potvrđene porudžbenice od strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu.


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Grazia On-line prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja korišćenjem platne kartice, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja robe.Dostava
Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe City Express. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret prodavca, ukoliko iznos narudžbine prelazi 5.000 dinara. Prodavac ima pravo da promeni odluku o naplati poštarine i za iznose koji prelaze 5.000 dinara, u slučaju rasprodaje. Kupac će biti obavešten o tome. Isporuke se obavljaju od 8 do 16 časova, svakim danom sem subote i nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije.


Isporuka je uglavnom narednog dana od datuma slanja. Rok za isporuku robe je maksimalno 5 radnih dana, po uslovima isporuke kurirske službe City Express. Vikendom nema isporuke.


Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.


Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.


U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupac će moći da preuzme robu na adresi Grazia, Glavna 184, Ruma.


Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od 14 dana. Ukoliko kupac ne preuzme robu lično u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njemu najviše odgovara.


Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.


Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.


Zamena
Kupac može zatražiti zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu info@obucagrazia.rs ili pozivom na broj +381 64 642 55 63 (radnim danom od 8 do 16h). Zamena robe se odnosi na zamenu veličine obuće ili zamenu modela obuće.


U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, koji ste dobili u kutiji zajedno sa obućom, dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku Kupca.


U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu. Troškovi zamene robe padaju na teret Kupca (u oba pravca).


Raskid ugovora
Kupac može raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora.


Obrazac za raskid ugovora se takođe dostavlja sa obućom. Potrebno je pismeno popuniti i svojeručno potpisati obrazac. Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.


U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja ambalaže i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret Kupca.


U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene umanjen za visinu poštarine pri prvom slanju, u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.


Reklamacija
Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:


• ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
• ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
• ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
• ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Troškovi vraćanja robe padaju na teret Kupca.

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 24 meseca od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun. Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte info@obucagrazia.rs, preko obrasca za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti OVDE kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa. U slučaju reklamacije roba se dostavlja Prodavcu preko kurirske službe o trošku Kupca.


Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.


Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.


Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana. Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu. Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.


Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.


Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.


Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.


Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.